Kmetijska zadruga Dolomiti – Dobrova se je v letih 2016, 2019 in 2021 vključila v podukrep 3.1 –
Podpora za novo sodelovanje v shemi kakovosti – za proizvod govedo.
Vsako leto pridobimo certifikat, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije za meso
v okviru sheme kakovosti izbrana kakovost, kar se preverja s pregledi s strani kontrolne
organizacije. Poleg tega uporabljamo zaščitni znak za shemo kakovosti izbrana kakovost in tržimo
proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI PROGRAMA:
– povečanje dodane vrednosti kmetijskim proizvodom
– večje število proizvodov iz sheme izbrana kakovost na trgu
PRIČAKOVANI REZULTATI:
– povečanje prepoznavnosti proizvodov na trgovskih policah
– doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti
– rast prihodkov od prodaje

Povezave:
Program razvoja podeželja
Evropska komisija